Návštěva prvňáčků ve sběrném dvoře

Informací o správném zacházení s odpadem není nikdy dost. A když se naskytla možnost teoretické znalosti ověřit v terénu, rádi jsme využili nabídku podívat se na místo, kde se odpad shromažďuje. Pan vedoucí ve sběrném dvoře prvňáčkům ukázal různé druhy odpadů a jejich správné třídění. Děti se dozvěděly, jakým způsobem uklízet po pejscích, proč se použitý olej nevylévá do odpadu, jak se třídí kovy a elektroodpad, kam putuje odpad ze sběrného dvora, jakým způsobem se dál recykluje a mnoho dalších zajímavých informací. Děti také dostaly odpověď na své zvídavé dotazy.

Návštěva ve sběrné dvoře pro nás byla velmi přínosná a jistě přispěla k tomu, aby děti zodpovědně třídily a pomáhaly tak naší planetě. Každý člověk, který třídí, se počítá.

 

Mgr. Václava Vojtěchová s prvňáčky

beDesign.cz

Přihlášení