Setkání s řádovou sestrou – povídání o Vánocích

V pondělí 18. prosince k nám zavítala řádová sestra Gratia z Hoješína u Seče. Řádové sestry se věnují pomoci lidem – některé pracují u nemocných a opuštěných lidí, jiné se věnují dětem. Sestra Gratia učí na školách náboženství a už jedenáct let jezdí po školách s výukovými programy, kdy seznamuje děti s křesťanskými kořeny evropské civilizace. Strávila u nás celý den a navštívila postupně každou třídu. Pro mladší děti měla přichystaný program Hvězda nad Betlémem a pro starší O Betlému a betlémech. Mladší děti si vyposlechly příběh narození Ježíška obohacený figurkami známých postav, vyrobily si vánoční hvězdu, prohlédly si dary tří králů – zlato, kadidlo a myrhu a zazpívaly vánoční písně. Starší žáci se dozvěděli, kde leží Betlém, prohlédli si fotografie z Betléma v Izraeli, které fotila přímo sestra Gratia, která Betlém navštívila. Též si prohlédli betlémské figurky, dary tří králů a společně si zazpívali. Prvňáčci navíc popřáli Gratii k jubilelu, které v sobotu slavila. Měla z toho velkou radost.

Dětem se setkání líbilo a odnesly si z něj spoustu nových poznatků. Naše české Vánoce vycházejí z křesťanských tradic a v době, kdy se naše tradice mísí s tradicemi jiných států, v obchodech na nás mává Santa Klaus, v televizích vyskakuje Grinch, měli bychom znát a zůstat věrni našim kořenům.

Mgr. Václava Vojtěchová a všechny děti z naší školy

 

beDesign.cz

Přihlášení