Práce našich druháčků

22.03.2021

V hodinách matematiky se učíme násobilku. Počítali jsme společně s žabičkou. 

V hodině ČJ jsme kreslili čarodějnici podle zadání.