Projektový den - Tajemství Ďáblovy bible

24.01.2021

Ve školní družině jsme přivítali paní Alenu Schinaglovou, pracovnici Městského muzea Chrast. Přijela si s dětmi povídat o největší ručně psané knize Ďáblově bibli. Seznámila děti nejen s legendou, která se ke knize váže, ale měla pro ně spoustu zajímavých informací.