Šerm

25.09.2021

Se členy kroužku Historický šerm, který pracuje při DDM Chrudim, děti zažily báječné odpoledne. Prohlédly si různé druhy mečů i dobové oblečení rytířů, vyzkoušely si svůj postřeh, obratnost i zručnost. Nechyběla ukázka šermování.