Novinky

Přejeme všem žákům krásné letní prázdniny plné sluníčka, pohody, odpočinku a zážitků.

V letošním roce jsme se zúčastnili projektu Atletika do škol, ale jako všechny aktivity byl narušen obdobím Covidu-19. Na následujícím odkazu se o projektu dozvíte více.

Fotbalový oddíl Zaječice zve mladé fotbalisty na náborové setkání dne 25.6. a 30.6. od 17 hod. na hřišti.
Jste srdečně zváni!

V úterý 30. 6. v 8 hod bude předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020.
V případě pěkného počasí vydáme vysvědčení na zahradě školy.
V opačném případě vydáme vysvědčení ve třídách podle ročníků.
Žáci zároveň dostanou fotografie tříd a skupinek. Prosíme o přesnou částku nebo menší bankovky.
Aby si žáci mohli osobně vyzvednout vysvědčení, musí mít...

Informace k šachovému kroužku při ZŠ Zaječice v období školního roku 2020/2021

V době uzavření školy probíhaly intenzivní práce na přestavbě původně školního bytu na školní kuchyňku, školní dilničku a multimediální učebnu.

Pokud jste nasbírali v posledním čtvrtletí papír (prosíme pouze novinový a časopisový papír, karton ne), citrusovou kůru nebo byliny, můžete je přinést do konce roku do školy.

Dle nového nařízení MŠMT se děti mohou vyfotit se třídou a vyzvednout osobně vysvědčení, jen musí doložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Toto potvrzení naleznete na dveřích školy nebo ZDE
Vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení prosím odevzdejte vaší třídní učitelce při fotografování.
Děti, které nyní školu prezenčně...

Všichni žáci, kromě žáků prvního ročníku, budou škole vracet zapůjčené učebnice ve dnech 25. nebo 26.6. - podle dohody s třídním učitelem.

Přeplatky za obědy budou vraceny na účty, ze kterých platby přicházely, po skončení školního roku a vyúčtování.

Z důvodu školení DVPP p. učitelky Cinkové nebude v pondělí 1.6. probíhat její online výuka.
Ostatní učitelé učí online beze změn.
Od 2.6. pokračuje Skype rozvrh v běžném rozsahu.

Vážení rodiče,
pročtěte si prosím pozorně pravidla prezenční výuky.
V pondělí 25.5. musí každé dítě přinést prohlášení o neinfekčnosti. Bez něj ho do školy nemůžeme vpustit.
Před školou by se neměly tvořit skupinky.
Příchod před školu v 7.40 hod.
Odchod ze školy ve 12 hod anebo po obědě v cca 12.30 hod.

Vážení zákonní zástupci,
obracím se na Vás s informací, že jsme po delších úvahách - vzhledem k nejistým prognózám epidemiologické situace na podzim 2020 - přistoupili k rozhodnutí, že nebudeme pořádat adaptační kurz pro 6. ročníky ZAJOCH 2020.
Vám, kteří jste již kurz zaplatili, budou peníze vráceny (pokud jste platili přes účet, přijde Vám částka...

Chcete si zasoutěžit? Není nic jednoduššího. Letošní Den Země a další akce pro úklid přírody se bohužel nemohou uskutečnit, ale KONEP.cz pro vás připravila zajímavou soutěž o ceny. Obrázky můžete posílat přímo, ne přes školu.

Rádi bychom vás požádali, zda byste mohli použitý olej z vašich domácností odevzdávat ve škole. Máme vlastní sběrovou nádobu. V současné době se jedná o pro školu nejvýhodnější sběrový materiál. Za litr oleje, uloženého do plastové lahve, škola dostane pro Klub rodičů 3,- Kč.

Naše škola se v letošním roce opět zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Pangea. V loňském ročníku se soutěže zúčatnilo 56 000 žáků českých škol, a po celé Evropě potom přes 300 000 žáků. V loňském roce jsme byli úspěšní a letošní rok dobré znalosti a matematické schopnosti našich žáků potvrdil.

na uvedeném odkazu nalezte elektronické dokumenty, které je nutné vyplnit a odeslat elektronicky (sken) nebo poštou na adresu ZŠ Chrast. Tyto dokumenty vyplňte a zašlete nejlépe do konce měsíce dubna.

V týdnu od 6.4. jsou v kalendáři Velikonoční prázdniny, které budeme ctít. V úterý jsou zápisy do 1. ročníku.

Vážení rodiče, milí žáci,
po týdnu fungování Skype rozvrhu jsme vytvořili pravidla vzájemné komunikace.
Skype konzultace jsou z naší strany oficiální komunikací se žáky a je možné, že si ji naše kontrolní orgány mohou vyžádat.
Proto prosím dodržujte uvedená pravidla

Rodiče, kteří čerpají ošetřovné o děti z důvodu zavření školy, musí na konci každého měsíce odevzdávat svému zaměstnavateli
"Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení".

Pro žáky školy byl uvolněn portál www.alfbook.cz na kterém se po zadání hesla UCIMESEDOMA objeví mnoho interaktivních a zábavných cvičení. Je určen od 1. - 5. ročníku, ale i starším sourozencům.

Vážení rodiče,
od 31.3. spustíme přes Skype online konzultace. Sledujte prosím Skype rozvrh, který bude vyvěšen na stránkách. V uvedených časech se budete moci připojit k učiteli na konzultaci. Nepůjde o klasickou výuku, spíš o pomoc s řešením některých úkolů, dotazy na zadané učivo a vzájemnou komunikaci žáků třídy a učitele. Hodiny jsme tematicky...

Jelikož se blíží zahájení našich online konzultací prostřednictvím aplikace Skype, připravili jsme pro vás jednoduchý video návod, jak nainstalovat Skype do vašeho počítače.

Starší články naleznete na stránce Archiv článků