Novinky

na základě Mimořádného opatření vydaného MZ ČR dne 22.2.2021 č.j. Č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (viz níže) se od 25.2.2021 všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

Na konci měsíce ledna se nám ve škole nahromadilo velké množství papíru a hliníku. Vzhledem k siutaci jsme nevyhlašovali sběrový den, s tím počkáme na trochu lepší počasí a období. Žáci naší školy od září průběžně nosili tašky s hliníkovými plechovkami, novinový papír a časopisy. Jídelna zase vyprodukovala velké množství kartonu.
Obvolali jsme...

Dne 28. 1. bude vydán výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Školní družina je ze známých důvodů po většinu školního roku rozdělena do dvou oddělení, ale měli jsme letos i tři.

Naše škola se připojila k výzvě #dejmemalotridkamzelenou, ve které ředitelé a učitelé málotřídních škol žádají vládu o otevření málotřídních škol pro prezenční výuku. Školský výbor bude v pátek 22. 1. jednat s MŠMT o otevření málotřídních škol od února.

Tentokrát přinášíme medailisty našich nejvyšších ročníků. Mezi páťáky byl nejlepší výkon Michala Švédy, za ním se umístil Vojta Bohuněk a třetí byla Kristýna Šváchová.
Mezi čtvrťáky byl nejlepším recitátorem Matouš Smutný, druhé místo získal Tobiáš Jeřábek a bronz si odnesl Matyáš Blažek.

Prvňáčci si těšení na Ježíška zpestřili vánoční besídkou, která proběhla poslední loňský školní den 18.12.
Hráli pohádkové pexeso, podívali se na film Krtek a Vánoce, povídali si o Vánocích. Také se pustili do lovení ryb, pouštění skořápek a povídání o adventu a Vánocích. Nakonec si rozbalili dárečky.

I když byl letošní advent ve škole ochuzený o větší akce, naše prvňáčky to vůbec netrápilo. S paní učitelkou a asistentkou připravili krásná přáníčka. Adventní tvoření jim opravdu šlo.

Protože se nám zatím sešlo velmi málo fotek od soutěžících žáků, rozhodli jsme se fotografickou soutěž prodloužit do konce prvního pololetí.

Na Vánoce jsme původně plánovali soutěž pěveckou, ale ta byla ze známých důvodů neproveditelná. Proto jsme zvolili básničky s vánoční nebo adventní tématikou. Ve všech třídách proběhla soutěžní kola samostatně. První fotogalerii věnujeme soutěži žáků 3. ročníku. Rozhodování nebylo jednoduché ani v jedné třídě, ale zde si nakonec tři nejvyšší příčky...

Poslední listopadový den proběhla letošní Slavnost Slabikáře v 1. třídě. Bohužel jsme letos nemohli pozvat rodiče ani hudebního hosta. Slavnost proběhla přímo ve třídě.
Žáci předvedli, co se naučili za tři měsíce školního roku, jehož část probíhala online výukou. Nebylo to jednoduché. Přesto to na malých čtenářích nebylo poznat, a četli a recitovali...

V hodině Prvouky si děti druhé třídy vyrobily krmení pro ptáčky. Potřebovali k tomu jen sádlo (med), šišku a semínka.

Vážení rodiče a přátelé školy,
rádi bychom poděkovali všem, kteří i v tomto nelehkém období získali nebo věnovali sami pro naši školu finanční dary. Ze sponzorských darů vybavujeme školní knihovnu, kupujeme výukové stavebnice a pořizujeme pomůcky nebo potřeby pro žáky naší školy.
Jsme rádi za papír do tiskáren, barvu do tiskáren, čtvrtky nebo barevné...

Konečně se otevřela škola pro "živé" žáky. Proto jsme ji vánočně vyzdobili, abychom si blížící se Vánoce pořádně užili. V letošním roce jsou bohužel zapovězeny jindy běžné a tradiční akce.
Přišli jsme o společné zpívání u vánočního stromu před OÚ v Zaječicích, tradiční kulturní akce, a ani zazpívat si nemůžeme, ale nevadí. Hlavně, že můžeme být ve...

Z rozhodnutí Vlády ČR ze dne 14.12.2020 a úpravy MŠMT dochází k prodloužení prázdnin již od 19.12. Původní dva školní dny 21. a 22.12. se do školy již nepůjde. Nástup v novém roce 2021 bude od pondělí 4.1.
Třídní besídky a recitační soutěž Zajdův vánoční zvoneček proběhne podle tříd od středy do pátku v hodinách ČJ a vyhodnocení bude v pátek 18.12....

O víkendu 9. - 10. 1. 2021 plánujeme uspořádání další tříkrálové obchůzky po Zaječicích ve prospěch Charity. Skupinky budou chodit v podobném složení jako v loňském roce. Pokud by někdo z Vás rodičů či Vašich dětí měl významný zájem řady vedoucích skupinek či koledníků rozšířit, ozvěte se mi prosím na telefonu 725 003 775 nebo e-mailu...

Žáci naší školy se dobrovolně zapojili do matematické soutěže Logická olympiáda. Tato matematická soutěž má dlouhou tradici a probíhá přes PC ve volném čase žáků.
I letos se zúčastnění žáci umístili na dobrých pozicích. Zadařilo se především Matouši Smutnému, který jako první reprezentant školy postoupil do krajského semifinále, a i tam vypočítal...

Upečené perníčky jsme nemohli nechat bez zdobení. Šikovné ruce našich druháčků a třeťáčků vykouzlily krásné vánoční a zimní perníčky. A práce je opravdu bavila. Posuďte sami.

Žáci 2. ročníku s p. učitelkou Cinkovou minulý týden využili naší nové kuchyňky a napekli krásné perníčky. Práce jim šla dobře od ruky a dílo se podařilo.

Dá se předpokládat, že podle aktuálního vývoje situace nastoupí žáci 1. stupně do školy v příštím týdnu. Jakmile bude informace potvrzena ze strany MŠMT a MZd, zašleme vám aktuální informace k provozu školy.

Blíží se doba "pomerančová", proto připomínáme probíhající sběr citrusové kůry (za sběr z jara jsme na účet Klubu rodičů přidali 745,- Kč). Stejně tak je možné do školy přinést sběr papíru (ne karton), hliník nebo použitý rostlinný olej (černá popelnice u zadního vchodu do školy).

Starší články naleznete na stránce Archiv článků