Novinky

další kolo Logické olympiády pro 1. a 2. ročník je právě otevřeno a to pouze do 28.10. Nezapomeňte prosím test vyplnit.

V pondělí 12. října proběhl ve 3. třídě projektový den s názvem "Hudba kolem nás". Celým programem nás provázel zkušený hudebník pan Lukáš Šára. Představil dětem několik hudebních nástrojů jako např. zobcová flétna, klarinet, saxofon nebo elektroakustická kytara.

Jako každý rok, i v letošním roce podporujeme sbírku nadace Život dětem. Až se žáci vrátí do lavic, jsou tu pro ně připraveny nové magnetické dárečky a výrobky, jejichž koupí podpoří nadaci. Pokud chcete pomoci více, na přiloženém letáku jsou čísla na dárcovské DMS a číslo účtu. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Jak loňská Scio Mapa školy ukázala, je tělocvik mezi třemi nejoblíbenějšími předměty. Od října jsme opět vstoupili do plnění disciplín mediálně známého projektu Sazka olympijský víceboj a projektu Českého svazu atletiky Atletika pro děti. Žáci se do sportování pustili s vervou a věříme, že letos už nám zlato neuteče. Navíc si někteří žáci dali...

Žáci první třídy v předmětu čtení nejen poznávají písmenka, ale také se seznamují s příběhy a pohádkami. Jednu z nejznámějších pohádek si ve třídě s chutí zahráli!

Na čtvrtek 8. října jsme připravili ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích pro žáky 3, 4. a 5. ročníku projektový den na téma "Poklady ukryté v zemi". Z prezentace doprovázené spoustou obrázků se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací o práci archeologa, a zjistily,

Na základě opatření MŠMT č.j. MSMT-39185/2020-1 (viz příloha) jsou dny 26. a 27.10.2020 stanoveny jako dny volna pro žáky. Těm je v těchto dnech zakázána osobní přítomnost ve škole.

Do fondu her pro Školní klub, ale nejen pro něj, přibyly další hry a stavebnice. Nejprve hry pro mladší žáky. Tyto hry může využívat i ranní družina. Jsou to jednodušší stolní hry, aby se vyřádili opravdu všichni žáci.
Dále jsme pro zdatnější zvídavé žáky pořídili českou elektronickou stavebnici Voltík II. a III. Ve velmi přehledném návodu jsou...

Školní klub

08.10.2020

Školní klub je aktivita hrazená ze šablon MŠMT. Každý čtvrtek se scházíme v novém multifunkčním sálu, kde si žáci vyberou stolní hru, kterou pak hrajeme. Zkoušíme různé varianty, taktiku, ale hlavní je zábava. Často než se nadějeme, je 90 minut pryč. Her máme opravdu hodně a další určitě ještě přibudou.
Do řad školního klubu zveme další zájemce od...

Představení nových učeben jsme si představovali poněkud jinak, ale protože nám epidemiologická situace (zatím) neumožňuje pořádání dne otevřených dveří, ukážeme vám učebny alespoň přes webové stránky.
Dílna je kapacitně pro 10 žáků. Je plně vybavena nářadím (hoblíky, kladivy, pilkami, pilníky, vrtačkami....a spoustou dalšího nářadí a vybavení)....

Naši třeťáčci pokračují s třídní učitelkou Mgr. Lenkou Hemerkovou ve čtenářských dílničkách. Navazují na předchozí rok, kdy tuto aktivitu s oblibou zařazovali do vyučování. Povídání o knížkách a dětských hrdinech je zábavné, poučné i motivační. Třeťáčci čtou rádi a je to na fotografiích vidět.

Na středu 30. 9. byl pro děti připraven program o starých a zaniklých řemeslech ve spolupráci s muzejními pedagogy z Východočeského muzea v Pardubicích - p. Františkem Kašpárkem a p. Pavlou Procházkovou. Děti 3., 4. a 5. ročníku se zájmem sledovaly vyprávění o tom, co je řemeslo, jaká řemesla existovala a jaká existují dnes. Během prezentace měly...

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v kraji rozhodla Krajská hygienická stanice o zrušení pořádání kroužků v následujících čtrnácti dnech.

Všem zaregistrovaným žákům a jejich rodičům připomínáme, že se právě otevřela brána pro vyplňování letošního ročníku Logické olympiády v termínu od 1. do 7. října 2020. Nezapomeňte se přihlásit a test vyplnit.

Prvňáčci mají za sebou měsíc ve škole. Nezdá se to, ale čas utíká rychle. A už se naučili spoustu skvělých věcí. Nepracují pouze v lavicích, ale jak vidíte na fotografiích, zapojují se do rozmanitých činností, které pro ně p. učitelka třídní chystá.

Ve dnech 11. a 17. září proběhly na naší škole projektové dny se zdravotní tématikou. Přizvaným odborníkem, který má v této oblasti bohaté zkušenosti, je pan Oldřich Makeš - řidič-záchranář ze Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

V letošním roce pokračujeme v projektu Mléko do škola a Ovoce do škol. Naším dodavatelem zůstává firma Bovys Dědová.

Připomínáme, že kroužky DDM Chrudim začnou od 5. října. Proto je v případě vašeho zájmu nutné zaregistrovat se přes stránky DDM Chrudim, vytisknout potvrzení a podepsané jej donést do školy.

Obec Zaječice si pro naše nové prvňáčky připravila odměnu. Každý žák dostal krásnou stolní hru jako překvapení a dárek za zvládnutí prvního školního týdne. Všichni noví žáci se rychle zapracovali a školu zvládají dobře. Přeji našim prvňáčkům spoustu školních zážitků.

Ve zkráceném školním roce 19/20 naši žáci podpořili fond Sidus, který se věnuje podpoře nemocných a potřebných.

dle níže uvedených nařízení musí mít každé dítě s sebou do školy roušku. Dejte prosím vašemu dítěti alespoň dvě roušky. Žáky poučíme o nošení roušek a připomeneme zvýšené nároky na osobní hygienu. Ve třídách a v tělocvičně nosit roušky nebudeme. Děkujeme za spolupráci.

Opět byla vyhlášena výzva k registraci do Logické olympiády, která je pořádána ve spolupráci s Mensou ČR.

I v loňském roce se naše škola zapojila do Sazka olympijského víceboje. Bohužel do průběhu zasáhla pandemie Covid-19, a proto nebylo možné soutěž zcela dokončit. Mnoho disciplín bylo naplánováno na jarní měsíce, ale tam byla škola uzavřena, tudíž se nesplnilo vše.

V úterý 1. září začal nový školní rok 2020/2021. Vstupujeme do něj s nadějí, že letos proběhne tak, jak jsme zvyklí. Pro naše žáky je opět připraveno mnoho aktivit a zajímavých akcí. Věříme, že se nám vše podaří zrealizovat.

Starší články naleznete na stránce Archiv článků