Novinky

Ve druhém ročníku už pro žáky nebyl problém lidské tělo nakreslit, či obkreslit. Zaměřili se spíš na konkrétní části lidského těla. Tělo zkoumali pečlivě ve skupinkách. Jejich společnou práci si můžete prohlédnout na fotografiích.

Jak už jsme vás informovali, naši žáci se seznamují s financemi v praktickém životě. Platby, správné vracení a dopočítávání ceny. Naše dva nejmladší ročníky pracovali s papírovými penězi a interaktivní tabulí, kam jim paní učitelky připravili zajímavé úkoly. Prvňáčci navíc prakticky ověřovali píseň Měla babka čtyři jabka 😃

Naše škola opět připravila pro zájemce Den otevřených dveří.
Dne 25. února od 8 do 10 hodin, a odpoledne od 15 - 17 hodin.

Dlužni jsme vám zůstali výsledky naší zbrusu nové pěvecké soutěže, která proběhla v posledním týdnu před Vánocemi. Každý žák naší školy mohl vystoupit s vybranou písní, kterou zazpíval před odbornou porotou složenou z učitelů naší školy, a před všemi přítomnými žáky školy. To chtělo notnou dávku odvahy, ale přes drobná zaváhání, nedošlo k žádnému...

Žáci měli v rámci projektu možnost podrobně zkoumat horniny a nerosty a jejich praktické využití. K tomu měli připraveny nejen sady na zkoumání, ale i pracovní listy a lístky k přiřazování. Na tyto činnosti navážeme 26. 2. společně s odborníkem, který pro děti připraví zajímavou přednášku a potom se školní družinou vyrazí do terénu!

Naši žáci získali zajímavou matematickou pomůcku. Jedná se o švýcarskou stavebnici MagiCube, která maličko připomíná Rubikovu kostku, která letos slaví 45 let od svého vzniku, ale umí jiné věci.Tato stavebnice pomáhá rozvíjet žákovskou představivost a posouvá geometrické schopnosti. Zároveň slouží pro rozvoj prostorové představivosti. Lze z ní...

Do naší školy dodává Ovoce do škol, stejně jako Mléko do škol, firma Bovys. S jejími službami jsme nadmíru spokojení, protože nám pravidelně dodává ovocné dobroty, mléčné dobroty a občas dodá i zajímavé překvapení. Tentokrát jsme dostali pestrou nabídku tropického ovoce, které jsme mohli ve všech třídách ochutnat. S žáky 5. třídy jsme toho využili,...

V projektu MŠMT šablon OP VVV jsme žákům připravili několik hodin finanční gramotnosti. Tedy hodin, ve kterých by se měli naučit, jak se obratně pohybovat ve finančním světě. I když v běžných hodinách počítáme úkoly s finanční tematikou, nyní jsme se zaměřili právě na finance. U mladších žáků v nižších ročnících jde především o to, zjistit, jakými...

Žáci naší páté třídy probírali téma Vesmír a vše, co s ním souvisí. Planety naší soustavy, Slunce, Měsíc, oběh Země okolo Slunce a další. Téma je velmi zaujalo a na závěr jsme si proto udělali projekt, který shrnul všechny poznatky. Ve třídě nám vzniklo několik vesmírných posádek, které podle zadání plnily úkoly spojené s cestou do vesmíru. Při...

Tříkrálová sbírka Charity České republiky oslavila v letošním roce 20 let své existence. Za tu dobu se sbírka stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněným radost, a především ukazuje sílu lidské solidarity. I my v Zaječicích nemůžeme zůstat pozadu! Již na úvod Vám musím sdělit potěšující fakt, že jsme kulaté výročí sbírky...

I v letošním roce se naše škola zapojuje do charitativních sbírek. Jako tradičně i do sbírky Život dětem. V letošním roce můžete podpořit tento fond pomáhající nemocným dětem v celé ČR nákupem následujících věcí:

Naši žáci v letošním roce znovu vstoupili do basketbalové sezony. Po loňském "rozkoukávání se" jsme letos vyrazili znovu do Pardubic s týmem složeným z žáků 1. a 2. třídy. Tentokrát se hrálo na opravdové velké hřiště s dvěma rozhodčími, spuštěnou časomírou a všemi náležitostmi basketbalových utkání.Náš tým mile překvapil i soupeře z Pardubic. Na...

Ve středu 15. 1. vyšel v Chrudimském Deníku článek o naší škole a našich prvňáčcích, které redaktoři Deníku představují celému regionu.

V sobotu v Pardubicích se hrál třetí turnaj KP do 10 ti i 12 let, bylo tam přes 100 dětí a stejně tolik rodičů.Naši hráči uhráli jen průměr, každý mohl mít o jeden bod více. Simoně to stačilo na bronz mezi dívkami.Simona a Kristýna po 2,5/7 (ale jsou mladší, ještě příští rok mohou hrát stejnou kategorii).Dvojčata Křivských: Jan 4 a...

V pátek 9. ledna k nám zavítal pan M. Kubát se svým pořadem o velikánovi české a světové hudby - Antonínu Dvořákovi. Protože se jedná o jednoho z nejznámějších Čechů na světě, připravil si hravou hudební formou průlet Dvořákovým dětstvím, životem, zálibami a skladatelskou tvorbou. Vše doprovodil skvělou hrou na klavír. Žáci se o skladateli...

Předposlední školní den před Vánocemi pro naše žáky připravili rodiče zajímavý kvíz o vánočních zvycích a historii slavení Vánoc. V každé třídě byla instalována větev s oříšky ukrývajícími otázky kvízu. Ve všech třídách se žáci snažili odpovídat na zajímavé otázky a každý přispěl vlastními znalostmi. Děti i pedagogy kvíz bavil, poučil a děkujeme za...

Poslední předvánoční den patřil pouze dětem a jejich třídním vánočním besídkám. Ve všech třídách byla opravdu pravá nefalšovaná vánoční nálada a atmosféra. Děti přinesly cukroví, které s rodiči napekly k ochutnání. Sem tam padlo i nějaké to šampaňské (samozřejmě nealkoholické). Děti si zahrály stolní a deskové hry, rozbalily dárečky a krásně...

Zbýval přesně týden do Štědrého dne, a na naší škole proběhl velice úspěšný vánoční jarmark. Všichni návštěvníci, kterých bylo více než sto, se mohli projít po celé vyzdobené škole, a byl pro ně připraven zajímavý kulturní program. Ve spolupráci se ZUŠ Chrast vystoupil velký smyčcový orchestr, který vybídl své posluchače ke společnému zpěvu...

V neděli 1.12. jsme se sešli společně u OÚ v Zaječicích, abychom tam společně s občany Zaječic rozsvítili vánoční strom. Připravili jsme s dětmi pásmo vánočních písní s kytarou a potom pásmo koled s klavírním doprovodem. Letošní počasí bylo vcelku vlídné a pro všechny vystupující děti byly připraveny perníčky. Zpěváci se opravdu snažili, odměna pro...

ICT ve výuce

12.12.2019

Na konci ledna jsme dokončili první cyklus projektu, ve kterém je ICT odborník přímo ve výuce. Pan K. Matoušek celkem 25 hodin učil děti základům ICT a uživatelským vychytávkám s počítačem. Všechny třídy měli možnost pod jeho vedením pracovat. Nejvíce prostoru dostali nejzkušenější páťáci, kteří v závěrečném setkání tvořili tříhodinový miniprojekt,...

Stalo se tradicí, že Mikuláš, čert a anděl naši školu nevynechávají při svých obchůzkách. I letos zavítali, aby si zkontrolovali v knize hříchů, zda se všechny děti chovají správně a nezlobí. Někteří hříšníci dostali lehké napomenutí od Mikuláše, pár si jich čerti dokonce označili černou šmouhou. Ale většina dětí si zasloužila odměnu z rukou...

Starší články naleznete na stránce Archiv článků