Novinky

Naši žáci v letošním roce znovu vstoupili do basketbalové sezony. Po loňském "rozkoukávání se" jsme letos vyrazili znovu do Pardubic s týmem složeným z žáků 1. a 2. třídy. Tentokrát se hrálo na opravdové velké hřiště s dvěma rozhodčími, spuštěnou časomírou a všemi náležitostmi basketbalových utkání.Náš tým mile překvapil i soupeře z Pardubic. Na...

Ve středu 15. 1. vyšel v Chrudimském Deníku článek o naší škole a našich prvňáčcích, které redaktoři Deníku představují celému regionu.

V sobotu v Pardubicích se hrál třetí turnaj KP do 10 ti i 12 let, bylo tam přes 100 dětí a stejně tolik rodičů.Naši hráči uhráli jen průměr, každý mohl mít o jeden bod více. Simoně to stačilo na bronz mezi dívkami.Simona a Kristýna po 2,5/7 (ale jsou mladší, ještě příští rok mohou hrát stejnou kategorii).Dvojčata Křivských: Jan 4 a...

V pátek 9. ledna k nám zavítal pan M. Kubát se svým pořadem o velikánovi české a světové hudby - Antonínu Dvořákovi. Protože se jedná o jednoho z nejznámějších Čechů na světě, připravil si hravou hudební formou průlet Dvořákovým dětstvím, životem, zálibami a skladatelskou tvorbou. Vše doprovodil skvělou hrou na klavír. Žáci se o skladateli...

Předposlední školní den před Vánocemi pro naše žáky připravili rodiče zajímavý kvíz o vánočních zvycích a historii slavení Vánoc. V každé třídě byla instalována větev s oříšky ukrývajícími otázky kvízu. Ve všech třídách se žáci snažili odpovídat na zajímavé otázky a každý přispěl vlastními znalostmi. Děti i pedagogy kvíz bavil, poučil a děkujeme za...

Poslední předvánoční den patřil pouze dětem a jejich třídním vánočním besídkám. Ve všech třídách byla opravdu pravá nefalšovaná vánoční nálada a atmosféra. Děti přinesly cukroví, které s rodiči napekly k ochutnání. Sem tam padlo i nějaké to šampaňské (samozřejmě nealkoholické). Děti si zahrály stolní a deskové hry, rozbalily dárečky a krásně...

Zbýval přesně týden do Štědrého dne, a na naší škole proběhl velice úspěšný vánoční jarmark. Všichni návštěvníci, kterých bylo více než sto, se mohli projít po celé vyzdobené škole, a byl pro ně připraven zajímavý kulturní program. Ve spolupráci se ZUŠ Chrast vystoupil velký smyčcový orchestr, který vybídl své posluchače ke společnému zpěvu...

V neděli 1.12. jsme se sešli společně u OÚ v Zaječicích, abychom tam společně s občany Zaječic rozsvítili vánoční strom. Připravili jsme s dětmi pásmo vánočních písní s kytarou a potom pásmo koled s klavírním doprovodem. Letošní počasí bylo vcelku vlídné a pro všechny vystupující děti byly připraveny perníčky. Zpěváci se opravdu snažili, odměna pro...

ICT ve výuce

12.12.2019

Na konci ledna jsme dokončili první cyklus projektu, ve kterém je ICT odborník přímo ve výuce. Pan K. Matoušek celkem 25 hodin učil děti základům ICT a uživatelským vychytávkám s počítačem. Všechny třídy měli možnost pod jeho vedením pracovat. Nejvíce prostoru dostali nejzkušenější páťáci, kteří v závěrečném setkání tvořili tříhodinový miniprojekt,...

Stalo se tradicí, že Mikuláš, čert a anděl naši školu nevynechávají při svých obchůzkách. I letos zavítali, aby si zkontrolovali v knize hříchů, zda se všechny děti chovají správně a nezlobí. Někteří hříšníci dostali lehké napomenutí od Mikuláše, pár si jich čerti dokonce označili černou šmouhou. Ale většina dětí si zasloužila odměnu z rukou...

Naši prvňáčkové už toho za tři měsíce ve škole stihli opravdu hodně, ale listopad byl pro ně zatím nejplnějším měsícem. Vyměnili už Barevnou abecedu za Slabikář, který dostali na své slavnosti, a posunuli se v matematice, prvouce a dalších činnostech. Nyní je samozřejmě nejvíc zaměstnává těšení se na Ježíška. Na fotkách jsou s vlastními obrázky a...

V příloze si můžete prohlédnout fotografie z pravidelných čtenářských dílen, které vede p. učitelka Hemerková se svými žáky. Ti si donesou své oblíbené knihy, nebo ty, které právě dočetli. Vyprávějí si o nich a dělají různé úkoly. Dílna je zároveň inspirací pro ostatní ve třídě když zrovna neví, po jaké knize sáhnout. Podpora čtenářské gramotnosti...

Ve spolupráci s DDM Chrudim jsme pro žáky připravili vánoční projektový den na téma Vánoční obyčeje. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o dřívějším slavení Vánoc, a co víc, mohli si vyzkoušet výrobu tradičních ozdob nebo práci s keramickou hlínou. Dílna se všem opravdu moc líbila a teď už jen čekáme, až nám keramická pec vydá námi...

Žáci naší 3. a 4. třídy se právě učí o České republice. Jak vidíte na fotkách, slepé mapy jim nedělají problém. Dokážou spolupracovat i v dalších činnostech a předmětech.

V pátek 22.11. jsme v KD Zaječice přivítali vzácné hosty. Herce z projektu Listování. Představili nám knihu Petry Soukupové Bertík a Čmuchadlo. V představení vystoupili Petra Bučková, Alan Novotný a Lukáš Hejlík. Především Lukáš Hejlík, nejznámější televizní tvář, byl hlavní hvězdou tohoto zajímavého příběhu. Herci děti opravdu zaujali, nejen svým...

V pátek 15.11. proběhla letošní Slavnost Slabikáře pro prvňáčky naší školy. V KD v Zaječicích jsme přivítali milé hosty. P. učitelka Žaludová ze ZUŠ v Chrasti přivezla s sebou dva své výtečné hráče na akordeon a ti předvedli, jak se dá na tento nástroj bravurně hrát. Po hudebním úvodu jsme společně s paní třídní učitelkou Mgr. Ilonou Cinkovou...

Díky naší spolupráci s DDM Chrudim měli naši žáci možnost vlastní keramické tvorby. S blížícím se adventem bylo jasné téma - Vánoční obyčeje. Mladší žáci vytvořili opravdu zajímavé výrobky a projevili svoji šikovnost. Nyní už jen počkáme, až se všechny vypálí ve speciální peci, a budeme si moci naše výrobky vystavit doma u vánočního stromečku nebo...

Naše školní družina se opravdu činí. Paní vychovatelka Kynclová pro děti vymýšlí zajímavý program. Díky čerpání šablon z MŠMT mohly děti například navštívit Výtopnu v Jaroměři a další akce se chystají. Přijede např. Jan "Popleta" Petráš, který bude děti seznamovat se základy dramatické výchovy a učit výrobě loutek. Sám prošel školou pražského...

V loňském roce k nám dorazila lektorka Eurocentra Pardubice na besedu o Velikonocích. Protože byla velmi zajímavá, přijela i letos 19.11. s pestrým programem o oslavách Vánoc napříč Evropou. Děti se z prezentace a vyprávění dozvěděly, že každá země má trochu jiného "Ježíška" a dárky se dostávají i v jiných časech než během Štědrého večera. Bonusem...

V sobotu 23.11. se konala oslava zlatých svateb občanů Zaječic. Kulturní doprovod si připravila děvčata z 5. ročníku pod vedením Mgr. Lenky Hemerkové. Blahopřejeme manželům k dlouhodobému manželskému svazku a připojujeme se s přáním pevného zdraví a spokojenosti do dalších společných let.

Naše žákyně se zúčastnily šachového turnaje ve Svitavách. Hrála Kristýna Šváchová a Simona Koutná - doprovod za šachový klub Zaječice jim dělali bratři Honza a Matěj Křivští z Chrasti. Kristýna uhrála 3. místo za dívky ve starší kategorii, Simona též 3. místo za dívky v mladší kategorii. Našim šachistům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Dne 15. 11. 2019 se v KD Zaječice uskuteční Slavnost Slabikáře. Při této příležitosti budou žákům 1. třídy předány Slabikáře a vystoupí akordeonový soubor ze ZUŠ v Chrasti. Akce se koná od 9 do 10 hodin. Jste na ni srdečně zváni.

Ve středu 6.11.2019 jsme vyrazili se všemi žáky na představení Divadla D5 z Prahy na představení Čtyřlístek a Talisman moci, které se odehrálo v divadle K. Pippicha v Chrudimi. Oblíbená čtveřice tentokrát vyrazila hledat Talisman moci do různých koutů světa, a jak už je to u Čtyřlístku obvyklé, snažil se mu v tom zabránit zločinec Zádrhel....

Jan Opatřil je spisovatel, který se zabývá tvorbou pro děti. Je vášnivým rybářem, a proto začal psát knížky o Kapříkovi Metlíkovi. Se svým autorským čtením dorazil v rámci našeho projektu ROK KNIHY i do naší školy. Své knížky si nejen píše, ale i produkuje a ilustruje. Pro naše žáky představil zbrusu novou knížku, z níž dětem předčítal. Vysvětlil...

Dne 22. 11. 2019 zavítá do Zaječic literárně - dramatická společnost Lukáše Hejlíka se svým programem Bertík a Čmuchadlo. Při svém scénickém programu děti seznámí s knihou přední české spisovatelky Petry Soukupové. Při představení je možné zakoupit knihu za 250,- Kč.

Jak jsme vás již informovali, zapojili jsme se v rámci ROKU KNIHY do Česko-Slovenského projektu vzájemné výměny záložek.Slovenské záložky doputovaly již koncem měsíce října a věříme, že i naše se na Slovensku budou líbit.

V sobotu 9. listopadu proběhla na OÚ v Zaječice oslava Stříbrných svateb. Program doprovodily svým vystoupením žákyně 5. ročníku naší školy. Za reprezentaci školy a pěkný program jim děkujeme.

Články z minulého školního roku naleznete na stránce Archiv článků