Mikuláš navštívil naši školu

Stalo se tradicí, že Mikuláš, čert a anděl naši školu nevynechávají při svých obchůzkách. I letos zavítali, aby si zkontrolovali v knize hříchů, zda se všechny děti chovají správně a nezlobí. Někteří hříšníci dostali lehké napomenutí od Mikuláše, pár si jich čerti dokonce označili černou šmouhou. Ale většina dětí si zasloužila odměnu z rukou krásného anděla. 

beDesign.cz

Přihlášení