Vánoční besídka

Letos nám vánoční besídku překazila karanténa. My jsme si však vše vynahradili na svátek TŘÍ KRÁLŮ. Nejprve jsme si připomněli, co svátek připomíná. Svátek Tří králů je spjat s přitažlivou legendou o mudrcích, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi. Evangelium podle Matouše popisuje, jak v den narození Ježíše Krista přišli od východu mágové, aby dítěti vzdali […]