Evropský den – projekt

V úterý 21.6. nás navštívila paní Lucie Boukalová z Eurocentra Pardubice. Projektový den začal povídáním o zemích, které patří do Evropské unie. Po úvodním seznámení s náplní dne se děti rozdělily do osmi smíšených skupin. Postupně se střídaly u několika stanovišť, kde získávaly body. Připravené úkoly na barevných kartičkách se týkaly poznávání sportovců, státních vlajek, hlavních měst, […]