Evropský den – projekt

V úterý 21.6. nás navštívila paní Lucie Boukalová z Eurocentra Pardubice. Projektový den začal povídáním o zemích, které patří do Evropské unie. Po úvodním seznámení s náplní dne se děti rozdělily do osmi smíšených skupin. Postupně se střídaly u několika stanovišť, kde získávaly body. Připravené úkoly na barevných kartičkách se týkaly poznávání sportovců, státních vlajek, hlavních měst, státních poznávacích značek, nebo jazyků, kterými se mluví v evropských státech. Společně se také pokoušely přiřadit k jednotlivým státům pohádkové a filmové postavy či tradiční jídla. Na závěr projektového dne proběhlo vyhodnocení a vyhlášení vítězné skupiny. Děkujeme Eurocentru Pardubice, které pro naše děti připravilo nejen zábavné, ale i naučné dopoledne.

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení