Básničkový den ve 2. třídě

Na úterý 21. března jsme si v rámci Mezinárodního dne poezie připravili „Básničkový den.“  Každý žák si do školy přinesl svoji knížku dětských básní. 

Během povídání a prohlížení knížek jsme si vysvětlili, podle čeho poznáme báseň, jak ji členíme, co je to verš, rým nebo sloka. Zdatní čtenáři zarecitovali veselé a humorně laděné básničky ostatním spolužákům. Po úvodním seznámení s knížkami se žáci ve dvojicích pustili do tvoření vlastních básní.

Z přiložených fotografií je patrné, jak se jim dařilo!

Lenka Hemerková


beDesign.cz

Přihlášení