Stavby v matematice 1. třída

I po půl roce si stále hrajeme. Při hodině matematiky jsme si s prvňáčky zavzpomínali na mateřskou školku a šli si stavět z kostiček.  Žáci stavěli dle pokynů. Společně jsme si ukazovali, kolik máme sloupců a řad. Určovali jsme barvy a učili se tak orientovat ve stavbě. Nakonec si každý žáček postavil svoji stavbu dle […]

Projektový den Zimní sporty

V úterý 17.1. proběhl ve školní družině projektový den s názvem „Zimní sporty“. Žáci byli nejdříve seznámeni s jednotlivými sporty, které do této skupiny patří. Využili jsme také interaktivní tabuli k názorným ukázkám. Poté byl pro žáky připraven na školní zahradě sportovní kvíz, kde bylo cílem správně vyluštit tajenku. Pak jsme se přesunuli zpátky do […]

Zdravá výživa – projektové dny

Ve dnech 16. a 17. ledna přijala pozvání na naši školu lektorka projektu „Zdravá 5“ – paní Hedvika Orlíčková. Žáky všech ročníků seznámila zábavnou a interaktivní formou s pěti základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku pomocí výživového talíře, pitným režimem, základy správného nákupu, důležitostí výživy pro lidské tělo a přípravou zdravé svačinky. Na […]

Sněhová nadílka

Od samého rána se prvňáci a druháci nemohli dočkat hodiny tělesné výchovy. Napadlo totiž hodně sněhu a paní učitelka jim slíbila, že půjdou na hřiště. Už cesta samotná se neobešla bez koulování a klouzání. Natož na hřišti, kde se mohli pořádně vydovádět.  Někteří se koulovali, dělali kotrmelce ve sněhu, andělíčky, jiní se zase pustili do […]

Sněhurka a její pomocníci – projektový den

Na pátek 13. ledna byl pro druháčky připraven projektový den s ekologickým zaměřením. Celé dopoledne nás provázela známá pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících. Během aktivit spojených s pohádkou se děti dozvěděly, co patří mezi elektrospotřebiče, jak fungují, jaký je rozdíl mezi elektrickými spotřebiči a mechanickými nástroji určenými ke stejnému účelu. Při práci s obrázkovými […]

Bruslení

Se školní družinou jsme vyrazili v úterý 10.1. na bruslení do Chrudimi. Led jsme měli celý pro sebe. Někteří žáci stáli na bruslích poprvé, ostatní byli za profíky.  Ti, co poprvé bruslili, se naučili základní techniku bruslení, která se neobešla bez drobných pádů. Z ledu jsme se vraceli plní zážitků z krásně prožitého družinového odpoledne. […]

Malý záchranář – projektové dny

Ve středu 11.1. a v pátek 13.1. navštívil naši školu pan Oldřich Makeš – řidič – záchranář ze Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Praktickou a zábavnou formou žákům přiblížil a vysvětlil, jak se zachovat při poraněních a úrazech, se kterými se mohou setkat, a jak je důležité poskytnutí první pomoci. Společně si vyzkoušeli nepřímou srdeční […]

Co dělají třeťáci

Aby nás práce v hodinách bavila, využíváme různé výukové metody, které jsou zaměřené na zlepšení  komunikace a spolupráce, učíme se navzájem, procvičujeme na interaktivní tabuli, pracujeme na notebooku, provádíme pozorování. Fotografie ukazují, jak jsme v prvouce zkoumali látky a jejich vlastnosti a zkoušeli jsme vyrobit škrob z brambor – brambory jsme oškrábali, nastrouhali, zředili vodou, zamíchali a nechali […]

Mikulášská nadílka

Jako tradičně nás na začátku prosince navštívila přímo nebeská návštěva. Svatý Mikuláš, krásný anděl a s nimi (pro jistotu) přišel i veselý čert. Aby snad nějaký školní hříšník neunikl nebeské a pekelné pozornosti… Ve všech třídách pečlivě prověřili, zda nikdo nezlobí, a všichni jsou hodní na své rodiče.  Žáci se jim odvděčili krásnou básničkou nebo písničkou, […]

<strong>Pěvecká soutěž Zajdův vánoční zvoneček</strong> 

Tradiční pěvecká soutěž, Zajdův vánoční zvoneček, byla připravena na 21. prosince. Pro odvážné zpěváky byly připraveny originální perníkové medaile, vyrobené speciálně pro tuto příležitost, a řada dalších cen.  Ještě den před soutěží to vypadalo velice špatně, protože řada předem přihlášených zpěváků onemocněla. Naštěstí se někteří uzdravili a další našli odvahu. Proto v každé kategorii nastoupil […]