Projektový den – Čekání na čerta

Pro děti z 1. třídy byl páteční den velkým překvapením. Netušily, že je čeká projektový den nazvaný Čekání na čerta. Netrpělivě, a trochu i s obavou, očekávaly příchod čerta, Mikuláše a anděla v naší škole. Abychom si čekání zpříjemnili, přečetli jsme si a zahráli známou pohádku o Čertovi a Káče. Když jsme uslyšeli řinčení řetězů a […]

Český den proti rakovině

V letošním roce jsme se zúčastnili 25. ročníku sbírky Český den proti rakovině, který je známý svými žlutými kytičkami. Do sbírky jsme šli poprvé a byli zvědavi, zda se nám podaří prodat všech 150 zaslaných kytiček. Velký dík patří Mgr. J. Páslerové, která se svými žáky procházela obcí Zaječice a společně s prodejem kytiček žákům […]

Sbírka fondu Sidus

Tradičně se každý rok podílíme na podpoře fondu Sidus. I v letošním roce jsme fond podpořili prodejem drobných dárečků a knížek. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života. V naší škole se podařilo vybrat 4 540,- Kč. Věříme, že dětem s […]

Tříkrálová sbírka

Hledáme dobrovolníky z řad dětí a rodičů pro tradiční Tříkrálovou sbírku 2022. V případě zájmu vyplňte dotazníky, které vaše dítě přineslo ze školy, anebo jsou k vytištění zde. Předem vám děkujeme za podporu dobré věci. Mgr. Radek Machatý

Vítání občánků

V sobotu 13. října proběhlo na OÚ v Zaječicích vítání občánků. Žáci 4. ročníku, T. Stará, V. Jeřábek, K. Pilná, B. Mošnerová, A. Pavlíková a V. Kolářová zde vystoupili s pestrým programem plným básniček a písní. Zatímco v minulých letech jsme vítali jen několikaměsíční miminka, teď už si pro dárky přišly děti po svých a […]

Čarování v 1. třídě

Že k čarování potřebujeme kouzelnickou hůlku či klobouk? Kdepak… Stačí si vzít obyčejnou modelínu, plastová víčka a mít trochu šikovné ruce. Z přiložených fotografií vidíte, co všechno se dá vykouzlit – třeba barevné číslice nebo písmenka v tiskací i psací podobě. Prvňáčkům se dařilo a už teď se těší na další „čarování“.

Uspávání broučků

Četba z knihy Jana Karafiáta Broučci předcházela dnešní činnosti, děti z obou oddělení vyráběly broučky. Ušité tělíčko berušky si děti naplnily voňavými bylinkami, na krovky nalepily správný počet teček, vlásky vytvarovaly z ovčí vlny. Práce se všem vydařila.