Měsíc po měsíci – 2. ročník

   V prvouce nás čekalo velice zajímavé téma Měsíc po měsíci. V úvodu jsme si povídali o tom, co patří k jednotlivým ročním obdobím, jejich kouzla, zvyky a tradice. Řazení kalendářních měsíců si děti hravou formou procvičily při skládání dominových kartiček s názvy ročních období. Pro zpestření si zazpívaly oblíbenou písničku Jaro, léto, podzim, zima. Na toto téma jsme navázali v hodině […]

Olympiáda v MŠ

V úterý 28. června se vypravili žáci naší školy do mateřské školy v Bítovanech. Paní učitelky měly pro všechny děti připravené sportovní soutěže. Následovalo rozlosování do týmů, vytvoření vlajky, vymyšlení názvu a společně pak děti bojovaly o medaile a sladké odměny ve shazování plechovek, skládání kelímku z papíru, skládání olympijských kruhů, nošení vody, chození na chůdách, lovení […]

Vyhodnocení sběru

Dne 29.6.2022 proběhlo na naší zahradě vyhlášení sběru hliníku, papíru, pomerančové kůry a oleje. Zapojila se převážná většina žáků naší školy.  Z celkového počtu se na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích umístili tito žáci: Sběr oleje: Jelínková Aneta, Pilná Kateřina, Bohuněk Lukáš Sběr papíru: Švéda Ondřej, Čepela Sebastian, Srbová Elenka Sběr hliníku: Čepela Sebastian, Bednář Josef, […]

Školka ve škole – 27.6.2022

Od samého rána naši prvňáčkové nedočkavě vyhlíželi návštěvu z mateřské    školky v Bítovanech. Těšili se totiž na své mladší kamarády i bývalé paní učitelky.   Radostně je přivítali a ukázali, co všechno už umí. Přečetli jim veselou pohádku   o zvířátkách z lesa, přednesli „čertovské“ básničky a společně si zazpívali   a zatancovali. Budoucí školáci na oplátku zarecitovali vlastní tvorbu a naučili nás   „Pozdrav sluníčku“, doprovázený […]

Školní výlet

Dne 14. června jsme se vydali na celodenní výlet. Naše první zastávka byla   v Holicích. Zde jsme navštívili muzeum Emila Holuba. Se zájmem jsme poslouchali   velmi naučné povídání o putování po Africe a shlédli zajímavý dokument o cestovateli   Emilu Holubovi. Nakonec jsme si prohlédli celou expozici. Další zastávkou byly   Častolovice, kde nás po osvěžení čekala prohlídka zámku. U vchodu jsme […]

Evropský den – projekt

V úterý 21.6. nás navštívila paní Lucie Boukalová z Eurocentra Pardubice. Projektový den začal povídáním o zemích, které patří do Evropské unie. Po úvodním seznámení s náplní dne se děti rozdělily do osmi smíšených skupin. Postupně se střídaly u několika stanovišť, kde získávaly body. Připravené úkoly na barevných kartičkách se týkaly poznávání sportovců, státních vlajek, hlavních měst, […]